Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Салат для стройной фигуры

Любите вкусно поесть, но боитесь лишних калорий? Тогда специально для вас диетический и полезный салат. Для его приготовления возьмите 1 вареную свеклу, 2 свежих огурца, 2 сладких яблока, 1 пучок зеленого лука, несколько очищенных грецких орехов, 1 столовую ложку сметаны и соль. Нарежьте все ингредиенты кубиками, смешайте их. Добавьте грецкие орехи, соль и сметану. Смешайте и ваш диетический салат готов!

You like to eat well, but you are afraid of excess calories, right? Then especially for you there is a dietary and healthy salad. For its preparation take 1 boiled beet, 2 fresh cucumbers, 2 sweet apples, 1 bunch of green onions, some cleared walnuts, 1 tablespoon of sour cream and salt. Cut all ingredients in cubes, mix them. Add walnuts, salt and sour cream. Mix and your dietary salad is ready!

салат
[salàt]
полезный
[paleznyj]
ложку
[lozhku]
яблоко
[yàblaka]
сладкий
[slàdkij]
вкусный
[fkùsnyj]
тогда
[tagda]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này