Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Гостиница КОСМОС

Гостиница КОСМОС, Москва, Россия
COSMOS hotel, Moscow, Russia


В аэропорту есть гостиница?
[v airapartù jèst' gastìnitsa]
Разрешено ли в вашей гостинице проживание с животными?
[razresheno li v vashej gostinitse prozhivanie s zhivotnymi?]
Мне нужно добраться до гостиницы. Вот адрес.
[mne nùzhna dabràtsa do gastìnitsy. Vot àdris]
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Белая площадь в Москве, Россия
The white square in Moscow, Russia
Từ khóa: Architecture
Академия художеств

Tác giả của bức ảnh: Станислав Забурдаев

Санкт-Петербургская Академия художеств, Россия.
St. Petersburg Academy of arts, Russia.
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này