Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Церковь в Дубровицах

Знаменская церковь в Дубровицах. Православный храм в 40 километрах от Москвы, славящийся своей уникальной архитектурой. Храм сложен из белого кирпича и очень пышно украшен.

Znamenskaya Church in Dubrovitsy. Orthodox Church located 40 kilometers from Moscow, famous for its unique architecture. The temple is built of white brick and richly decorated.
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Белая площадь в Москве, Россия
The white square in Moscow, Russia
Từ khóa: Architecture
Академия художеств

Tác giả của bức ảnh: Станислав Забурдаев

Санкт-Петербургская Академия художеств, Россия.
St. Petersburg Academy of arts, Russia.
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này