Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Новый Год без алкоголя

Такой праздник как Новый Год просто немыслим без шампанского и других спиртных напитков, однако что делать тем, кто алкоголь по разным причинам не употребляет. К счастью, сегодня существует большое разнообразие безалкогольных напитков, таких как шампанское, вино и многое другое. Причем, на вкус подобный напиток мало отличается от настоящего шампанского или вина.

Such holiday as New Year is simply inconceivable without champagne and other alcohol, however what can those do who for various reasons don't drink alcohol. Fortunately, today there is a big variety of nonalcoholic drinks, such as champagne, wine and many others. Moreover, such drinks are little different in taste from real champagne or wine.

праздник
[pràznik]
невозможно
[nevozmozhno]
напитки
[napìtki]

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Sức khỏe, Các ngày lễ, Inventions

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Фотография, победившая в конкурсе "ЛЕГО" [fatagrafiya, pabidifshaya f konkurse "lega"] - The photo that won the "LEGO" contest
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này