Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Открыт живописный мост

27 декабря 2007 года в Серебряном Бору был открыт мост через Москва-реку. Он получил название "Живописный Мост". Это автомобильный и пешеходный мост. Он выполнен в виде арочной конструкции с веерным расположением вант, перекинутой с одного берега реки на другой, причём мост пересекает реку под острым углом.

On December 27, 2007 in Silver Pine forest the bridge over the Moskva River was open. It was named "Zhivopisny Bridge" (The Picturesque Bridge). This is a bridge for cars and pedestrians. It was build in the form of the arch design with a fan location of cables from one river bank to another and the bridge crosses the river at an acute angle.

открыт
[atkryt]
другой
[drugoj]
берег
[berek]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này