Tự đăng ký

Италия


Bản dịch:
Chuyển ngữ: [itàliya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Италия
Родительный Италии
Дательный Италии
Винительный Италию
Творительный Италией
Предложный Об Италии

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này