You can change this website language: English

Tự đăng ký

Италия


Bản dịch:
Chuyển ngữ: [itàliya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Италия
Родительный Италии
Дательный Италии
Винительный Италию
Творительный Италией
Предложный Об Италии
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này