You can change this website language: English

Tự đăng ký

Пакистан


Bản dịch: Pakistan
Chuyển ngữ: [pakistàn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Пакистан -
Родительный Пакистана -
Дательный Пакистану -
Винительный Пакистан -
Творительный Пакистаном -
Предложный о Пакистане -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này