You can change this website language: English

Tự đăng ký

глаз


Bản dịch: mắt
Chuyển ngữ: [glas]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный глаз глаза
Родительный глаза глаз
Дательный глазу глазам
Винительный глаз глаза
Творительный глазом глазами
Предложный о глазе о глазах

Ví dụ về sử dụng

для глаз [dl'a glas] - dành cho đôi mắt
его глазами [ego glazami] - đôi mắt của nh ấy
Какого цвета у тебя глаза? [Kakòva tsvèta u tibyà glazà ] - Đôi mắt bạn có mầu gì vậy?
карие глаза [karii glazà] - đôi mắt nâu
моими глазами [moimi glazami] - đôi mắt của tôi
обычные глаза [ob`ychnyi glazà] - đôi mắt bình thường
подводка (для глаз) [padvòtka] - bút kẻ mắt (dành cho đôi mắt)
семья глазами жены [sem'ya glazami zheny] - gia đình trong đôi mắt của vợ
твоими глазами [tvoimi glazami] - đôi mắt của bạn
У неё голубые глаза. [u niyò galub`yje glazà] - Cô ấy có đôi mắt màu xanh lơ.
У тебя красивые глаза! [u tibyà krasìvyi glazà] - Bạn có đôi mắt đẹp quá!
цвет глаз [tsvet glas] - màu mắtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này