You can change this website language: English

Tự đăng ký

там


Bản dịch: đằng kia
Chuyển ngữ: [tam]

Ví dụ về sử dụng

Клавиатуру можно найти по координатам GPS [Klaviaturu mozhno najti po koordinatam GPS] - Bàn phím có thể tìm được theo tọa độ
Кто там? [kto tam?] - Ai ngoài đó?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này