You can change this website language: English

Tự đăng ký

вторник


Bản dịch: thứ ba
Chuyển ngữ: [vtòrnik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный вторник вторники
Родительный вторника вторников
Дательный вторнику вторникам
Винительный вторник вторники
Творительный вторником вторниками
Предложный о вторнике о вторниках

Ví dụ về sử dụng

во вторник [va vtòrnik] - vào thứ baBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này