Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

в воскресенье [v vaskrisèn'je] - vào ngày chúa nhựt
Воскресенье - день для путешествий! [voskresèn'e - den' dlya puteshèstvij] - Chủ nhật - ngà để đi du lịch!
я свободен в воскресенье [ya svabòdin v vaskrisèn'je] - tôi rỗi rãi vào chúa nhậtBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này