кухня


Bản dịch: nhà bếp
Chuyển ngữ: [kùkhnya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный кухня кухни
Родительный кухни кухонь
Дательный кухне кухням
Винительный кухню кухни
Творительный кухней кухнями
Предложный о кухне о кухнях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này