подушка


Bản dịch: cái gối
Chuyển ngữ: [padùshka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный подушка подушки
Родительный подушки подушек
Дательный подушке подушкам
Винительный подушку подушки
Творительный подушкой подушками
Предложный о подушке о подушках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này