Tự đăng ký

пирожные


Bản dịch: bánh rưới kem
Chuyển ngữ: [piròzhnyje]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный пирожное пирожные
Родительный пирожного пирожных
Дательный пирожному пирожным
Винительный пирожное пирожные
Творительный пирожным пирожными
Предложный о пирожном о пирожных
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này