морошка


Bản dịch: quả mâm xôi dại
Chuyển ngữ: [maròshka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный морошка
Родительный морошки
Дательный морошке
Винительный морошку
Творительный морошкой
Предложный о морошке

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này