Tự đăng ký

облепиха


Bản dịch: quả nhót dại vàng
Chuyển ngữ: [ablipìkha]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный облепиха -
Родительный облепихи -
Дательный облепихе -
Винительный облепиху -
Творительный облепихой -
Предложный об облепихе -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này