You can change this website language: English

Tự đăng ký

вакансия


Bản dịch: vị trí tuyển dụng
Chuyển ngữ: [vakànsiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный вакансия вакансии
Родительный вакансии вакансий
Дательный вакансии вакансиям
Винительный вакансию вакансии
Творительный вакансией вакансиями
Предложный о вакансии о вакансиях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này