призвание


Bản dịch: sự kêu gọi
Chuyển ngữ: [prizvànije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный призвание призвания
Родительный призвания призваний
Дательный призванию призваниям
Винительный призвание призвания
Творительный призванием призваниями
Предложный о призвании о призваниях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này