Tự đăng ký

работодатель


Bản dịch: nhà tuyển dụng
Chuyển ngữ: [rabatadàtil']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный работодатель работодатели
Родительный работодателя работодателей
Дательный работодателю работодателям
Винительный работодателя работодателей
Творительный работодателем работодателями
Предложный о работодателе о работодателях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này