гонорар


Bản dịch: tiền thưởng
Chuyển ngữ: [ganaràr]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный гонорар гонорары
Родительный гонорара гонораров
Дательный гонорару гонорарам
Винительный гонорар гонорары
Творительный гонораром гонорарами
Предложный о гонораре о гонорарах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này