объявление


Bản dịch: thông báo
Chuyển ngữ: [ab"yavlènie ]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный объявление объявления
Родительный объявления объявлений
Дательный объявлению объявлениям
Винительный объявление объявления
Творительный объявлением объявлениями
Предложный об объявлении об объявлениях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này