резюме


Bản dịch: sơ yếu lý lịch
Chuyển ngữ: [risyumè]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный резюме резюме
Родительный резюме резюме
Дательный резюме резюме
Винительный резюме резюме
Творительный резюме резюме
Предложный резюме резюме
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này