резюме


Bản dịch: sơ yếu lý lịch
Chuyển ngữ: [risyumè]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный резюме резюме
Родительный резюме резюме
Дательный резюме резюме
Винительный резюме резюме
Творительный резюме резюме
Предложный резюме резюме

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này