Tự đăng ký

рекомендатель


Bản dịch: người đưa ra khuyến nghị
Chuyển ngữ: [rikamindàtil']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный рекомендатель рекомендатели
Родительный рекомендателя рекомендателей
Дательный рекомендателю рекомендателям
Винительный рекомендатель рекомендатели
Творительный рекомендателем рекомендателями
Предложный о рекомендателе о рекомендателях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này