Tự đăng ký

язык


Bản dịch: ngôn ngữ
Chuyển ngữ: [yaz`yk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Бессмертие народа - в его языке. [bismertie naroda - v evo yazyke.] - Sự bất tử của sân tộc - trong cái lưỡi của họ.
Мне нужен путеводитель на английском языке. [mne nuzhen putivaditel` na angliskom yazyke] - Tôi cần người dẫn đường nói tiếng anh.
Могу я заполнить бланк на английском языке? [magu ya zapòlnit' blank na anglìskom yazykè] - Tôi có thể điền vào bằng tiếng Anh không?
На каком языке этот путеводитель? [na kakom yazyke ehtat putivaditel`?] - Người dẫn đường đó nói thứ tiếng nào?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này