Tự đăng ký

утром


Bản dịch: buổi sáng
Chuyển ngữ: [ùtram]

Ví dụ về sử dụng

Мы уезжаем завтра утром [my uezzhaem zavtra utrom] - Chúng tôi sẽ ra đi vào sáng ngày mai
Сегодня утром было облачно. [sivòdnya ùtram b`yla òblachna] - Hôm nay buổi sáng trời có mây.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này