концентрация


Bản dịch: sự chăm chú
Chuyển ngữ: [kantsyntràtsyja]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный концентрация концентрации
Родительный концентрации концентраций
Дательный концентрации концентрациям
Винительный концентрацию концентрации
Творительный концентрацией концентрациями
Предложный о концентрации о концентрациях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này