You can change this website language: English

Tự đăng ký

крещение


Bản dịch: lễ rửa tội
Chuyển ngữ: [krisshènije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный крещение крещения
Родительный крещения крещений
Дательный крещению крещениям
Винительный крещение крещения
Творительный крещением крещениями
Предложный о крещении о крещениях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này