нервный


Bản dịch: bị thần kinh
Chuyển ngữ: [nèrvnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: нервнее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род нервен нервный
Женский род нервна нервная
Средний род нервно нервное
Множественное число нервны нервные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный нервный нервная нервное нервные
Родительный нервного нервной нервного нервных
Дательный нервному нервной нервному нервным
Винительный нервного,нервный нервную нервное нервные, нервных
Творительный нервным нервной нервным нервными
Предложный о нервном о нервной о нервном о нервных

Ví dụ về sử dụng

Я нервный [ya nèrvnyj] - Tôi lo lắngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này