напряжённый


Bản dịch: bị căng thẳng
Chuyển ngữ: [napryazhònnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: напряжённее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род напряжён напряжённый
Женский род напряжена напряженная
Средний род напряжено напряжённое
Множественное число напряжены напряжённые

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный напряжённый напряжённая напряжённое напряжённые
Родительный напряжённого напряжённой напряжённого напряжённых
Дательный напряжённому напряжённой напряжённому напряжённым
Винительный напряжённого, напряжённый напряжённую напряжённое напряжённые, напряжённых
Творительный напряжённым напряжённой напряжённым напряжёнными
Предложный о напряжённом о напряжённой о напряжённом о напряжённых
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này