маятник


Bản dịch: quả lắc đồng hồ
Chuyển ngữ: [màitnik]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный маятник маятники
Родительный маятника маятников
Дательный маятнику маятникам
Винительный маятник маятники
Творительный маятником маятниками
Предложный о маятнике о маятниках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này