конфорка


Bản dịch: cái đầu bếp ga
Chuyển ngữ: [kanfòrka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный конфорка конфорки
Родительный конфорки конфорок
Дательный конфорке конфоркам
Винительный конфорку конфорки
Творительный конфоркой конфорками
Предложный о конфорке о конфорках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này