микроволновка


Bản dịch: lò vi sóng
Chuyển ngữ: [mikravalnòvka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный микроволновка микроволновки
Родительный микроволновки микроволновок
Дательный микроволновке микроволновкам
Винительный микроволновку микроволновки
Творительный микроволновкой микроволновками
Предложный о микроволновке о микроволновках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này