You can change this website language: English

Tự đăng ký

сорок


Bản dịch: 40 - bốn mươi
Chuyển ngữ: [sòrak]

Thành phần câu văn: Числительное

Падежи


Именительный сорок
Родительный сорока
Дательный сорока
Винительный сорок
Творительный сорока
Предложный сорока
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này