кресло


Bản dịch: cái ghế bành
Chuyển ngữ: [kreslo]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный кресло кресла
Родительный кресла кресел
Дательный креслу креслам
Винительный кресло кресла
Творительный креслом креслами
Предложный кресле креслах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này