Tự đăng ký

корзина


Bản dịch: cái giỏ
Chuyển ngữ: [korzina]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный корзина корзины
Родительный корзины корзин
Дательный корзине корзинам
Винительный корзину корзины
Творительный корзиной корзинами
Предложный корзине корзинах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này