Tự đăng ký

одеяло


Bản dịch: cái chăn
Chuyển ngữ: [odeialo]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный одеяло одеяла
Родительный одеяла одеял
Дательный одеялу одеялам
Винительный одеяло одеяла
Творительный одеялом одеялами
Предложный одеяле одеялах

Ví dụ về sử dụng

Принесите, пожалуйста, тёплое одеяло в номер… [prinesite, pozhalujsta, tyoploe odeyalo v nomer] - Xin hãy mang đến cho chiếc chăn ấm tới phòng...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này