Tự đăng ký

стеллаж


Bản dịch: giá kệ
Chuyển ngữ: [stellazh]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный стеллаж стеллажи
Родительный стеллажа стеллажей
Дательный стеллажу стеллам
Винительный стеллаж стеллажи
Творительный стеллажом стеллажами
Предложный стеллаже стеллажам

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này