Tự đăng ký

тумбочка


Bản dịch: xe hơi
Chuyển ngữ: [tumbochka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный тумбочка тумбочки
Родительный тумбочки тумбочек
Дательный тумбочке тумбочкам
Винительный тумбочку тумбочки
Творительный тумбочкой тумбочками
Предложный тумбочке тумбочках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này