Tự đăng ký

тумбочка


Bản dịch: xe hơi
Chuyển ngữ: [tumbochka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный тумбочка тумбочки
Родительный тумбочки тумбочек
Дательный тумбочке тумбочкам
Винительный тумбочку тумбочки
Творительный тумбочкой тумбочками
Предложный тумбочке тумбочках

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này