Tự đăng ký

люстра


Bản dịch: chùm đèn
Chuyển ngữ: [lyustra]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный люстра люстры
Родительный люстры люстр
Дательный люстре люстрам
Винительный люстру люстры
Творительный люстрой люстрами
Предложный люстре люстрах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này