циферблат


Bản dịch: quay sổ số
Chuyển ngữ: [tsiferblat]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный циферблат циферблаты
Родительный циферблата циферблатов
Дательный циферблату циферблатам
Винительный циферблат циферблаты
Творительный циферблатом циферблатами
Предложный циферблате циферблатах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này