пробка


Bản dịch: nút chai
Chuyển ngữ: [pròpka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный пробка пробки
Родительный пробки пробок
Дательный пробке пробкам
Винительный пробку пробки
Творительный пробкой пробками
Предложный о пробке о пробках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này