ноябрь


Bản dịch: tháng mười một
Chuyển ngữ: [nayàbr']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный ноябрь ноябри
Родительный ноября ноябрей
Дательный ноябрю ноябрям
Винительный ноябрь ноябри
Творительный ноябрём ноябрями
Предложный о ноябре о ноябрях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này