Tự đăng ký

подруга


Bản dịch: cô bạn gái
Chuyển ngữ: [padrùga]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный подруга подруги
Родительный подруги подруг
Дательный подруге подругам
Винительный подругу подруг
Творительный подругой подругами
Предложный о подруге о подругах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này