фотоальбом


Bản dịch: quyển album ảnh
Chuyển ngữ: [fotaal'bòm]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный фотоальбом фотоальбомы
Родительный фотоальбома фотоальбомов
Дательный фотоальбому фотоальбомам
Винительный фотоальбом фотоальбомы
Творительный фотоальбомом фотоальбомами
Предложный о фотоальбоме о фотоальбомах

Ví dụ về sử dụng

большой фотоальбом [bal'shòj fotaal'bòm] - quyển album ảnh lớn
Мы посмотрим твой фотоальбом. [my pasmòtrim tvòj fotoal'bòm] - Chúng tôi sẽ xem quyển album của bạn.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này