дружба


Bản dịch: tình bạn
Chuyển ngữ: [drùzhba]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный дружба дружбы
Родительный дружбы дружб
Дательный дружбе дружбам
Винительный дружбу дружбы
Творительный дружбой дружбами
Предложный о дружбе о дружбах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này