русский


Bản dịch: thuộc về Nga
Chuyển ngữ: [rùsskij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

беглый русский [bèglyj rùsskij] - trình độ tiếng Nga thành thạoBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này