аптека


Bản dịch: hiệu thuốc
Chuyển ngữ: [aptèka ]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Ví dụ về sử dụng

Скажите, где здесь аптека? [skazhite, gde zdes' apteka] - Xin cho biết hiệu thuốc ở đâu?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này