химчистка


Bản dịch: tiệm tẩy giặt bằng hóa chất
Chuyển ngữ: [khimchìstka]

Ví dụ về sử dụng

У вас есть химчистка? [u vas est' khimchistka?] - Nơi các bạn có tẩy giặt hóa chất không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này