You can change this website language: English

Tự đăng ký

унитаз


Bản dịch: bồn cầu
Chuyển ngữ: [unitàs]

Ví dụ về sử dụng

ёршик для унитаза [yòrshik dl'a unitàza] - chổi cọ bồn cầu



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này