Ví dụ về sử dụng

он играет в футбол [on igràit f futbòl] - bạn ấy chơi bóng đá
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này